Aanmelden als Yager Therapeut

Aanmelden op deze officiële Yager Therapie® website is voorbehouden aan therapeuten die de gecertificeerde Yager-Code® opleiding met succes hebben doorlopen. Na het behalen van het certificaat wordt u in de gelegenheid gesteld om uw praktijk gedurende één jaar gratis te vermelden (standaard vermelding) op de website yager-therapie.nl. Aanmelding dient te geschieden binnen 30 dagen na het behalen van het certificaat. Na deze periode gelden de normale tarieven.

Na het voltooien van de Yager-Code® opleiding ontvangt u een inschrijfformulier en de voorwaarden voor deelname. Aan het einde van elke periode wordt u in de gelegenheid gesteld om uw vermelding met één jaar te verlengen tegen de dan geldende tarieven.

Stappenplan Toevoegen Website

Het kwaliteitszegel alsmede de woordmerken “Yager Therapie” en “Yager-Code” zijn geregistreerd in het Benelux merkenregister en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.