Vergoedingen Yager Therapie® door zorgverzekeraars

Vergoedingen Yager TherapieAlgemene informatie betreffende vergoedingen Yager Therapie®. Hoewel de Yager Therapie® een op zich staande therapievorm is, wordt het vaak geïntegreerd in andere therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie of psychotherapie. Een (gedeeltelijke) vergoeding vindt plaats indien de therapeut is aangesloten bij een beroepsorganisatie. Deze organisaties dienen afspraken te hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. In alle gevallen dient u aanvullend verzekerd te zijn, zeker indien het een praktijk voor alternatieve- of complementaire geneeswijzen betreft.

Is een (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars voor u van wezenlijke belang, lees dan de voorwaarden in uw polisblad of neem contact op met uw zorgverzekeraar alvorens u een afspraak maakt. Over het algemeen kan worden gesteld dat zorgverzekeraars overgaan tot een (gedeeltelijke) vergoeding indien de praktijk en de therapeut beschikken over een AGB-code. In de meeste gevallen vindt u deze codes terug op de website van de praktijk. U betaald de kosten voor de behandeling uit eigen middelen en krijgt hiervan een factuur. Declaratie vindt plaats door het opsturen van de factuur naar uw zorgverzekeraar.

Uitzonderingen zijn behandelingen waarin het toepassen van de Yager-Code® onderdeel vormt van een reguliere geneeskundige behandeling. Daar het toepassen van de Yager-Code® hier integraal deel uit maakt van de totale behandeling, kan het zijn dat de kosten zijn opgenomen in het basispakket.

Vergoedingen Yager Therapie® – Op de website van Zorgwijzer kunt u gemakkelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor vergoeding. De pagina die verschijnt wanneer u op de link klikt betreft een vergoeding voor hypnotherapie.

Lees ook: Yager Therapie® Consumenten Informatie