Simpson Protokolü ve Yager Terapisi®

Özellikler ve faydalar

Arasındaki farkları tartışmadan önce Yager Therapy® ve Simpson Protokolü, önce iki tedavi yöntemi arasındaki benzerlikleri tartışacağız. Her iki durumda da bize bilgi sağlayan ve iyileşme sürecinin başlatılmasında öncü rol oynayan daha yüksek bilinçle çalışıyoruz. Her iki tedavi yöntemi de gizlidir, bu da değişikliklerin daha yüksek bilince bırakıldığı anlamına gelir. Terapistin şikayetin veya semptomların farkında olmaması bile mümkündür.

Hipnoterapiden farklı olarak, terapist tarafından herhangi bir öneri verilmez. Tedavi sürecinde hem terapistin hem de danışanın görüşleri ve inançları dikkate alınmaz. Yüksek bilinç özerk çalışır ve terapistin talimatları tarafından yönlendirilir.

Simpson Protokolü

Simpson Protokolü - Ines Simpson

Het Simpson Protokolü, Ines Simpson tarafından geliştirilen, derin hipnoz formu, Esdaile eyaleti olarak da adlandırılır. Bu sakin duruma ulaşmak için, her tedavi hipnotik bir indüksiyon ve bazı derinleştirme teknikleri ile başlar. Yüksek bilinçle iletişim, ideomotor (parmak) sinyalleri. Yüksek bilincin 'Evet' veya 'Hayır' ile cevaplayabileceği birçok özel soru sorulur. Bu sayede şimdiye kadar iyileşme sürecine engel olan tıkanıklıklar çözülür. Bazen geçmişten anların bilince getirilmesi olur. Bu anların faydalı bir etkisi varsa, işlemenin daha iyi gerçekleşmesi için kısaca tartışılacaktır. İşin çoğu sırasında Simpson Protokolü arka planda gerçekleşir.

Yager Therapy®

Ayrıca Yager Therapy®Edwin K. Yager tarafından geliştirilen hipnotik bir tekniktir. Hipnotik indüksiyon olmaz ve biri gerçekleşmez Burada derin hipnoz formu gerekli değildir. Bu uygulama yapar Yager Code® ayrıca dini inançlar nedeniyle hipnoz uygulamasına izin verilmeyen kişiler için de uygundur. Ek olarak, tercihen derin bir hipnozun mümkün olmadığı insanlar için de uygundur.

Dr. Yager tarafından 'Merkez' olarak adlandırılan yüksek bilinçle iletişim tercihen şu yolla gerçekleşir: ideolojik gözlemleryanıtı müşterinin sesiyle verilir. Geçmişin, şikayet veya sorun üzerinde etkisi olan ve daha sonra bunları farklı bir bağlama yerleştiren (yeniden çerçeveleme, yenileme) sistematik olarak aranır. Burada da çoğunluk arka planda yer alıyor.

özgeçmiş

Her ikisi de Simpson Protokolü als de Yager Therapy® yönlendirici ve sağduyulu (terapiler önerilerle çalışmaz). Her ikisi de kaynak yaklaşıma odaklanıyor: Semptomlara odaklanmak yerine sorunu kökten ele alıyorlar. Nerede Simpson Protokolü özellikle daha manevi özelliklere sahiptir, Yager Therapy® daha 'yere doğru'.

Ek bilgi Simpson Protokolü hakkında