Simpson Protocol vs Yager Therapie®

Kenmerken

Voordat we ingaan op de verschillen tussen de Yager Therapie® en het Simpson Protocol, zullen we eerst ingaan op de overeenkomsten tussen beide behandelmethodes. In beide gevallen wordt er gewerkt met het hoger bewustzijn dat ons voorziet van informatie en een hoofdrol speelt bij het in gang zetten van het helingsproces. Beide behandelmethoden zijn discreet wat inhoudt dat veranderingen overgelaten worden aan het hoger bewustzijn. Het is zelfs mogelijk dat de therapeut niet op de hoogte is van de klacht of de symptomen.

In tegenstelling tot hypnotherapie worden er geen suggesties gegeven door de therapeut. Meningen en geloofsovertuigingen van zowel de therapeut als de cliënt worden buiten beschouwing gelaten tijdens het behandeltraject. Het hoger bewustzijn werkt autonoom en wordt situs judi slot online resmi gestuurd aan de hand van aanwijzingen van de therapeut.

Het Simpson Protocol

Simpson Protocol - Ines Simpson

Het Simpson Protocol, ontwikkeld door Ines Simpson, werkt met een diepe vorm van hypnose, ook wel Esdaile state genoemd. Om deze trancestaat te bereiken begint elke behandeling met een hypnotische inductie en enkele verdiepingstechnieken. De communicatie met het hoger bewustzijn verloopt via ideomotorische (vinger)signalen. Er worden veel specifieke vragen gesteld die het hoger bewustzijn met ‘Ja’ of ‘Nee’ kan beantwoorden. Op deze wijze worden blokkades opgelost die tot nu toe het helingsproces in de weg stonden. Soms komt het voor dat momenten uit het verleden naar het bewustzijn worden gebracht. Indien deze momenten een heilzame invloed hebben, wordt er kort op ingegaan om de verwerking beter te laten plaatsvinden. Het meeste werk tijdens het Simpson Protocol vindt op de achtergrond plaats.

De Yager Therapie®

Ook de Yager Therapie®, ontwikkeld door prof. dr. Edwin K. Yager, is een hypnotische techniek. Er vindt geen geen hypnotische inductie plaats en een diepe vorm van hypnose is hier niet nodig. Dit maakt dat de toepassing van de Yager-Code® ook geschikt is voor mensen die bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging geen hypnose mogen toepassen. Daarnaast is het bij voorkeur slot bonus 100 di depan ook geschikt voor mensen waarbij een diepe hypnose niet mogelijk is.

De communicatie met het hoger bewustzijn, door dr. Yager ‘Centrum’ genoemd, verloopt bij voorkeur via ideosensorische waarnemingen, waarvan het antwoord gegeven wordt door het stemgebruik van de cliënt. Systematisch worden alle delen gezocht uit het verleden die invloed hebben op de klacht of het probleem om ze vervolgens in een ander kader te plaatsen (reframen, herconditioneren). Ook hier vindt het grootste deel plaats op de achtergrond.

Samenvatting

Zowel het Simpson Protocol als de Yager Therapie® zijn niet-directief en discreet (therapieën werken niet met suggesties). Ze zijn beide gericht op bronaanpak: ze pakken het probleem dus bij de wortel aan in plaats van zich te richtten op de symptomen. Daar waar het Simpson Protocol met name meer spirituele kenmerken heeft, is de Yager Therapie® meer ‘down to earth’.

Aanvullende informatie m.b.t. het Simpson Protocol