Hulp bij depressie met de Yager Therapie®

 • Depressie & Yager Therapie

Wellicht dat u deze pagina bezoekt omdat uzelf of iemand anders last heeft van depressieve gevoelens of een depressie? U bent op zoek naar een kortdurend traject of een therapeutische interventie met blijvende resultaten? Op deze pagina gaan we niet alleen in op het fenomeen depressie, wij bieden u tevens inzicht wat de Yager Therapie® voor u kan betekenen. Op grond hiervan kan eenieder een keuze maken of het toepassen van de Yager-Code® voor hem/haar dé oplossing kan bieden voor een definitief en blijvende verandering.

Wat is een een depressie?

Een depressie is een complex geheel, een naam voor een reeks van onaangename gevoelens, gewaarwordingen en emoties zoals:

 • geprikkeldheid
 • problemen met slapen
 • vermoeidheid en laag in je energie zitten, futloos
 • gevoelens van wanhoop
 • gejaagdheid en geremdheid
 • verminderde eetlust of juist een toename van eetlust
 • concentratieverlies en besluiteloosheid
 • vermindering van interesses en het beleven van plezier aan activiteiten
 • soms zelfs suïcidale gedachten

Mensen die lijden aan een depressie zullen zich zeker herkennen in het bovenstaande. Al deze negatieve invloeden versterken elkaar en zorgen voor een neerwaartse spiraal. Het gevolg hiervan uit zich op verschillende vlakken zowel op persoonlijk als ook op zakelijk en sociaal gebied. Maar hoe ontstaat een depressie en vooral hoe kan ik er voor zorgen dat ik er weer van af kom? Op deze pagina geven wij aan welke weg u mogelijk kunt bewandelen. We trachten inzichtelijk te maken hoe de Yager Therapie® werkt en hoe onze denkwijze verschilt van andere, vaak meer conventionele oplossingen. Of het toepassen van de Yager-Code® voor u een oplossing kan bieden, laten we graag over aan uzelf. Wij reiken u slechts de hand!

De oorzaak van een depressie

Zoals al genoemd, een depressie is een complex geheel. Er is dan ook vaak niet één specifieke oorzaak te noemen voor het ontstaan van een depressie. In de wetenschap wordt gesproken van een bio-psycho-sociaal model, een combinatie van persoonlijke eigenschappen, gebeurtenissen en erfelijke aanleg. Indien we naar een biologische verklaring zoeken, dan kunnen we stellen dat een verlaagd niveau aan bepaalde neurotransmitters (serotonine, noradrenaline) verantwoordelijk is voor deze negatieve, depressieve gevoelens. De biochemische huishouding in ons brein is dus in onbalans. Naast de neurotransmitters kunnen ook bepaalde hormonen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie.

Psychische invloeden en persoonlijke eigenschappen

Ook psychische invloeden en persoonlijke eigenschappen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. Een ingrijpende gebeurtenis of een gebeurtenis met een heftige emotionele lading kan gemakkelijk tot stemmingswisselingen leiden en zich uiteindelijk manifesteren als een depressie. Wat geldt voor psychische invloeden geldt eveneens voor persoonlijke eigenschappen. Hoe steek je als mens in elkaar? Ben je een pessimistisch persoon of iemand die veel piekert? Heb je weinig zelfvertrouwen of onvoldoende veerkracht om verdriet en teleurstellingen te verwerken? Ben je een perfectionist en verg je teveel van jezelf? Heb je last van faalangst? Krop je alles op of heb je moeite om steun te vragen? Al deze eigenschappen, dus de manier waarop je in het leven staat, kunnen mede verantwoordelijk zijn voor depressieve gevoelens en de kans op een depressie verhogen.

Lichamelijke oorzaken

Naast psychische invloeden en persoonlijke eigenschappen zijn er ook nog lichamelijke oorzaken te noemen. Zo weten we van bepaalde ziekten dat ze mogelijk eveneens een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een depressie. Enkele van deze ziekten zijn bijvoorbeeld: afwijkingen aan de schildklier of bijnierschors, diabetes, hart- en vaatziekten en ontstekingen. Ook het gebruik van sommige medicijnen en het gebruik van alcohol en drugs hebben hun invloed op onze gemoedstoestand.

Depressie, maar nu de oplossing

In het voorgaande zijn we kort ingegaan op het ontstaan van een depressie. Maar eigenlijk boeit het u waarschijnlijk niet hoe de depressie is ontstaan, u wilt er gewoon vanaf. U wilt zich weer energiek voelen, met vertrouwen slot gacor hari ini naar de toekomst kunnen kijken, zich vrolijk, opgewerkt en vrij voelen. Voordat we ingaan op het toepassen van de Yager-Code® waarmee u deze doelen kunt bereiken, even een beeld van de weg die de meeste patiënten afleggen.

Veruit de meeste patiënten gaan met hun klacht(en) naar de huisarts. Omdat huisartsen niet opgeleid zijn om psychische stoornissen te diagnotiseren, vindt er vaak een doorverwijzing plaats naar een psycholoog. Na een zorgvuldige analyse o.a. aan de hand van verschillende anamneses, observatie en raadpleging van de DSM-5, komt een psycholoog tot de diagnose “depressie”. Afhankelijk van de ernst en de duur van de depressie (> 6 maanden = chronisch) zal een psycholoog een therapeutische behandeling zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie voorschrijven of u terug- of doorverwijzen naar de huisarts of psychiater.

Cognitieve therapieën

U gaat nu een traject in waarbij er op een bewust niveau gewerkt wordt aan het herstel. Vaak gaat het hierbij om een veeltal aan behandelingen. Konden we het op een bewuste manier oplossen, dan hadden we dit natuurlijk al lang gedaan. Dit is dan ook de reden waarom behandelingen, uitsluitend op cognitief niveau, niet altijd het gewenste resultaat voortbrengen. Indien geen van de therapieën een oplossing biedt, dan rest vaak een bezoek aan de huisarts of psychiater die een vorm van medicatie kan voorschrijven.

Depressie & Antidepressiva

Antidepressiva, een verzamelnaam voor medicijnen die zijn ontwikkeld om een depressie tegen te gaan, werken in op de biochemische balans van de neurotransmitters en hersteld deze balans. Het gevolg is vaak dat de symptomen van een depressie na ca. 3-6 weken verdwijnen of sterk verminderen. Het is echter slechts een pleister op de wond. Met andere woorden het bestrijdt de symptomen maar het lost de oorzaak van het probleem niet op. Stopt men (na overleg met een medisch specialist) met een antidepressivum, dan zullen de depressieve gevoelens de kop weer opsteken. Toch kan ook het gebruik van een antidepressivum zeer positieve gevolgen hebben. Het maakt een normaal leven weer mogelijk wat natuurlijk ook heel veel voordelen zal hebben in het dagelijks functioneren. Eventuele bijwerkingen die kunnen optreden moeten we dan maar voor lief nemen.

Interne apotheek

Met het innemen van antidepressiva grijpen we kunstmatig in op ons natuurlijke en biologische/biochemische systeem, iets dat overigens geldt voor veel meer medicijnen. De beste een meest efficiënte apotheek zit ingebouwd in ieder mens. De kracht van de Yager Therapie® zit ‘m in het gegeven om de balans te herstellen door gebruik te maken van de in ons zelf aanwezige bronnen. Onderzoeken hebben aangetoond dat het toepassen van de Yager-Code® een positieve uitwerking heeft op vele psychische en fysieke klachten w.o. ook bij stress, depressie, burn-out klachten, angsten en paniekaanvallen.

De Yager Therapie®

Conditionering, geconditioneerde respons en delen

Dr. Edwin Yager Ph.D was er niet alleen van overtuigd dat elke ziekte, probleem of klacht één of meerdere oorzaken kent, zijn opvatting was dat onze psychische en fysieke gezondheid een gevolg is van geconditioneerde responsen. Wat er bedoelt wordt met conditionering, geconditioneerde responsen en delen zullen we hieronder kort toelichten. De speciale video over dit onderwerp geeft echter een completer beeld van deze begrippen en maakt het mogelijk om deze materie beter te begrijpen.

Conditionering en het hondje van Pavlov

Velen zullen het gedragsexperiment van de Russische fysioloog Iwan Pavlov kennen. Telkens als een hondje gevoerd werd, klonk er tegelijkertijd een belletje. Na verloop van tijd was het rinkelen van het belletje voldoende om de speekselproductie bij het hondje op gang te brengen. De conditionering is dus vastgelegd in een deel.

Dat dit experiment niet alleen bij hondjes van toepassing is, maar ook voor de mens geldt, blijkt o.a. uit het volgende voorbeeld: Als in een reclame het nuttigen van frisdrank gepaard gaat met blije mensen, wordt dit drankje gekoppeld aan uw eigen geluksgevoel. U koopt in de winkel dus niet zomaar een drankje, u koopt geluk! We noemen dit conditionering. Het kopen van het desbetreffende drankje is een gevolg van deze conditionering die is vastgelegd in een deel, dus een geconditioneerde respons.

Op zich allemaal niet zo spannend zult u denken. Er gebeurt echter meer dan u denkt! Bij het zien van de frisdrank, bijvoorbeeld in de supermarkt, komt een blij gevoel op. Dit blije gevoel wordt veroorzaakt door de aanmaak van bepaalde feel good stofjes (neurotransmitters) in ons brein. Dezelfde reactie kan ook plaats vinden als we terugdenken aan een blije gebeurtenis.

Waarnemingen en gedachten kunnen dus ons autonome zenuwstelsel beïnvloeden. Wat geldt voor positieve beïnvloeding, geldt ook voor negatieve beïnvloeding. Geconditioneerde responsen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde neurotransmitters in mindere mate worden aangemaakt waardoor we ons juist somber of bedroeft voelen. Met de Yager Therapie® worden de delen waarin de conditioneringen zijn vastgelegd, verandert, gewijzigd of gereconditioneerd met als doel de biochemische balans te herstellen.

Op deze wijze gaan we door middel van de Yager Therapie® en toepassing van de Yager-Code® ook een depressie te lijf!

Openheid over depressie

Net als een groot aantal mensen, pleiten ook wij voor meer openheid m.b.t. het thema depressie. Het kan eenieder overkomen, je alleen voelen en moe zijn om je emoties telkens weer te moeten onderdrukken. In de onderstaande video doorbreekt Bouwman het taboe tijdens een radio-uitzending op Q-Music en deelt dit met zijn luisteraars.

Zie ook: Yager Therapie® Consumenten informatie of zoek een Yager Therapeut in uw regio

Geen Reacties op "Hulp bij depressie met de Yager Therapie®"


  Wil je iets vertellen?

  Eenvoudige HTML toegestaan