Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen of psychiatrische stoornissen kenmerken zich door afwijkende ervaringen en gedrag en kunnen o.a. worden vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties. De behandeling bestaat meestal uit het doorlopen van een therapeutisch traject en eventueel het gebruik van medicijnen w.o. psychofarmaca.

Bekende stoornissen zijn o.a: Aanpassingsstoornis, angststoornis, ontwikkelingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, psychotische stoornis, stemmingsstoornis en verslaving.

In veel gevallen kan de Yager Therapie verlichting bieden of de stoornis zelfs geheel wegnemen.


Dwangneuroses, OCD en dwangstoornis

Dwangneuroses, OCS & de Yager Therapie®

Dwangneuroses? Dwangneurose is een obsessieve compulsieve stoornis (OCS / OCD). Mensen kunnen last hebben van dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). Beide vormen komen vaak samen voor en kunnen lichte of ernstige vormen aannemen. Door het uitvoeren van bepaalde handelingen probeert men te voorkomen ... Meer

Depressie & Yager Therapie

Hulp bij depressie met de Yager Therapie®

Wellicht dat u deze pagina bezoekt omdat uzelf of iemand anders last heeft van depressieve gevoelens of een depressie? U bent op zoek naar een kortdurend traject of een therapeutische interventie met blijvende resultaten? Op deze pagina gaan we niet alleen in op het fenomeen depressie, wij bieden u tevens inzicht wat de ... Meer